Yhteystiedot ja julkaisuluettelo


Trust Tools Consulting Oy Ltd

KTT Tiina Kähkönen

tiina.kahkonen@trusttools.fi

040 774 9767


Julkaisuluettelo

 • Kähkönen, T., Blomqvist, K. & Vanhala, M. (2017), "Intra-organizational trust repair – a critical analysis of empirical research between 2006 and 2016", paper presented at the Thirtythird European Group for Organizational Studies Colloquium (EGOS), 6-8 July, Copenhagen, Denmark
 • Kähkönen, T. (2020), "Employee trust repair after organizational change", Journal of Organizational Change Management, 33 (6), 1143-1161. https://doi.org/10.1108/JOCM-05-2020-0136
 • Kähkönen, T. (2019), "Trust repair among survivors – The case of downsizing organization", paper presented at the the 10th FINT Workshop on 'Trust Within and Between Organizations' 9 January, St. Gallen, Switzerland.
 • Kähkönen, T. (2020), "Repairing trust within teams after organizational change", paper has been accepted 28.9.20 and to be presented on line at the 12th International Conference on Knowledge Management and Information Systems, 2-4 November, Lisboa, Portugal.
 • Kähkönen, T., Vanhala, M. & Blomqvist, K. (2020), "Trust repair practices: scale development and validation". Paper presented at the 3rd Economics, Business and Organization Research Conference 20-22 November, Rome, Italy (online). Abstract book ISBN: 978-605-68816-6-4.
 • Kähkönen, T., Blomqvist, K., Gillespie, N. & Vanhala, M. (2021), "Employee trust repair: A systematic review of 20 years of empirical research, integrative framework and future research directions". Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.03.019
 • Kähkönen, T. (2021), "Repairing trust within teams after organizational change", Journal of Organizational Change Management. https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2020-0348
 • Kähkönen, T. (2021). Henkilöstön luottamuksen säilyminen ja rakentuminen ylintä johtajistoa kohtaan covid-19-toiminnan muutosten aikana. Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita nro 5. https://www.doria.fi/handle/10024/182739
 • Kähkönen, T. (2022). Employee trust repair in the context of organizational change -identification and measurement of active trust repair practices. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 1009. Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-776-1
 • Kähkönen, T. & Vanhala, M. (2023). Antecedent factors of the trust-repair practices, FINT WORKSHOP 2023, 12th FINT Workshop & Doctoral Collogium, June 14-17th, 2023
 • Kähkönen T. (2023). Maavoimien esikunnan työtiimien luottamuskokemuksia covid-19 etätyön aikana. Hallinnon tutkimus, 42(2), 270-278. https://doi.org/10.37450/ht.122393
 • Kähkönen, T. (2023). Remote work during the COVID-19 pandemic: Identification of working life impacts, employees' data protection abilities, and trust outcomes. Journal of Organizational Change Management. https://doi.org/10.1108/JOCM-06-2022-0179
 • Kähkönen T., Vanhala, M. & Blomqvist, K. (2023). Employee trust-repair practices: scale development and validation. Journal of Advances in Management Research.  https://doi.org/10.1108/JAMR-08-2021-0294
 • Kähkönen, T. (2023). Mittaa & tulkitse työntekijöiden etätyötyytyväisyys, TRUST TOOLS - Käytännön oppaat 1. BoD – Books on Demand, Helsinki. ISBN-13: 9789528024248 
 • Kähkönen, T. (2023). Katsaus työntekijöiden etätyökokemuksiin Covid-19 pandemian aikana. Työn tuuli 2/2023.  Henkilöstöjohdon ryhmä – HENRY ry. 
 • Kähkönen, T. (2023). Työyhteisöjen luottamuspääoma -rakenna, ylläpidä ja korjaa. BoD – Books on Demand, Helsinki. ISBN-13: 9789528065142 
 • Kähkönen, T. (2023). Puolustusvoimien hybridityöntekijöiden työtyytyväisyys. Työpoliittinen aikakauskirja 4/2023, vsk. 66. vol. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki. ISBN:978-952-327-874-5
 • Kähkönen, T. (2024). Remote work in the Finnish Defence Forces: Employees' experiences of changes in organisational culture. Security and Defence Quarterly. https://doi.org/10.35467/sdq/176071 
 • Kähkönen, T. & Huhtinen, A.-M. (2024). Puolustusvoimien henkilöstön kokemuksia etätyöedellytyksistä – kohti itsetehokkuutta sekä systemaattista mittaus-, johtamiskoulutus-ja palautekäytäntöä. Tiede ja Ase, 2023(81), 35-63.