Tutkimus tietokirjaa varten

Kerään kansainvälisesti tutkimusaineistoa tietokirjaa varten. Tietokirjan tavoitteena on tarjota etätyöläisille ja työorganisaatioille kattava tietopaketti etätyöedellytysten sekä organisaation etätyökäytäntöjen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Kirja yhdistää teoriaa ja empiriaa, painottuen tarjoamaan laajan empiirisen aineiston työntekijöiden etätyökokemuksista. Osallistu tietokirjaan informanttina täyttämällä etätyötä koskeva lyhyehkö anonyymi Webropol kysely, johon pääset alla olevasta linkistä (vastauskielet suomi, englanti, ruotsi). Kysely on avoinna 31.12.2023 saakka.

I am internationally collecting research material for the book. The aim of the book is to provide a comprehensive information package for the development of the organization's remote work practices. The book combines theory and empiricism, especially offering extensive empirical data on employees' remote work experiences. Participate in the book as an informant by filling out a short anonymous Webropol survey about remote work, which you can access from this link (response languages ​​Finnish, English, Swedish). The survey is open until 31 December 2023.
Tietokirjani luottamuksen säilyttämisestä, rakentamisesta ja korjaamisesta työyhteisöissä valmistuu vuoden 2023 aikana. Hanketta rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto.