Lisätiedot & yhteistyöverkostot


Rekisteröity tavaramerkki


TRUST TOOLS® on rekisteröity tavaramerkki. 

TRUST TOOLS® mittaristot


Henkilöstökyselyissämme ja henkilötesteissä käytettävät mittaristot perustuvat tieteellisen tutkimuksen avulla tuotettuihin mittareihin.


ReferenssitSelkeä esitystapa oli raportissa ja helppo napsia kehityskohdat talteen jatkoa ajatellen.

Lauri Kauppinen, toimitusjohtaja, I-Huolto asennus Oy

Mieti TRUST TOOLS® palvelukokemustasi. Käytä asteikkoa 1 = täysin eri mieltä, 2 = jokseenkin eri mieltä, 3 = ei samaa eikä eri mieltä 4 = jokseenkin samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä.


TRUST TOOLS® palvelukonseptiin liittyvät julkaisut

Tieteelliset julkaisut:

I. Kähkönen, T., Blomqvist, K., Gillespie, N., & Vanhala, M. (2021). Employee trust repair : a systematic review of 20 years of empirical research and future research directions. Journal of Business Research, 130, 98-109. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.03.019

II. Kähkönen, T. (2020). Employee trust repair after organizational change. Journal of Organizational Change Management, 33(6), 1143-1161. https://doi.org/10.1108/JOCM-05-2020-0136

III. Kähkönen, T. (2021). Repairing trust within teams after organizational change. Journal of Organizational Change Management. https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2020-0348

IV. Kähkönen, T., Vanhala, M. and Blomqvist, K. (2020). Employee trust repair practices: scale development and validation. Paper presented at the 3rd Economics, Business and Organization Research Conference 20-22 November, Rome, Italy (online).  ISBN: 978-605-68816-6-4.

V. Kähkönen, T. (2021). Henkilöstön luottamuksen säilyminen ja rakentuminen ylintä johtajistoa kohtaan covid-19-toiminnan muutosten aikana. Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita nro 5.  

https://www.doria.fi/handle/10024/182739

Kähkönen Tiina, (2022). Employee trust repair in the context of organizational change - identification and measurement of active trust repair practices. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 1009. Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-776-1


Kirjasuositukset

Haapala Jaana & Lehtipuu Unna (2021). Luottamuskysymys