Tapaa yhteistyökumppanisi


Trust Tools Consulting Oy Ltd

Tiina Kähkönen, toimitusjohtaja, KTT

tiina.kahkonen@trusttools.fi

040 774 9767

Vastaan TRUST TOOLS® henkilöstökyselyistä. 


TRUST TOOLS® palvelukonseptin taustat

TRUST TOOLS® palvelukonsepti ja siihen liittyvät henkilöstökyselyt perustuvat omaan tutkimustyöhöni ja pääosin kyselyissä käytettävät mittaristot on kehitetty väitöstutkimuksieni yhteydessä. Olen valmistunut kauppatieteiden tohtoriksi alkuvuodesta 2022. Väitöskirja käsitteli työyhteisöjen luottamuksen rakentamista ja korjaamista. Tällä hetkellä viimeistelen sotatieteellistä, johtamisen tieteenalalle sijoittuvaa väitöskirjaani Maanpuolustuskorkeakoululle. Väitöskirja käsittelee etätyöedellytysten tunnistamista, mittaamista ja kehittämistä. 


"Suomen Vahvimmat -sertifikaatti on merkki yrityksen positiivisista taloudellisista tunnusluvuista, luottokelpoisuudesta, taustatiedoista ja hyvästä maksukäyttäytymisestä. Sertifikaatti on merkki siitä, että yrityksen toiminta on kestävällä pohjalla."


Julkaisuluettelo

 • Kähkönen, T., Blomqvist, K. & Vanhala, M. (2017), "Intra-organizational trust repair – a critical analysis of empirical research between 2006 and 2016", paper presented at the Thirtythird European Group for Organizational Studies Colloquium (EGOS), 6-8 July, Copenhagen, Denmark
 • Kähkönen, T. (2020), "Employee trust repair after organizational change", Journal of Organizational Change Management, 33 (6), 1143-1161. https://doi.org/10.1108/JOCM-05-2020-0136
 • Kähkönen, T. (2019), "Trust repair among survivors – The case of downsizing organization", paper presented at the the 10th FINT Workshop on 'Trust Within and Between Organizations' 9 January, St. Gallen, Switzerland.
 • Kähkönen, T. (2020), "Repairing trust within teams after organizational change", paper has been accepted 28.9.20 and to be presented on line at the 12th International Conference on Knowledge Management and Information Systems, 2-4 November, Lisboa, Portugal.
 • Kähkönen, T., Vanhala, M. & Blomqvist, K. (2020), "Trust repair practices: scale development and validation". Paper presented at the 3rd Economics, Business and Organization Research Conference 20-22 November, Rome, Italy (online). Abstract book ISBN: 978-605-68816-6-4.
 • Kähkönen, T., Blomqvist, K., Gillespie, N. & Vanhala, M. (2021), "Employee trust repair: A systematic review of 20 years of empirical research, integrative framework and future research directions". Journal of Business Research. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.03.019
 • Kähkönen, T. (2021), "Repairing trust within teams after organizational change", Journal of Organizational Change Management. https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2020-0348
 • Kähkönen, T. (2021). Henkilöstön luottamuksen säilyminen ja rakentuminen ylintä johtajistoa kohtaan covid-19-toiminnan muutosten aikana. Maanpuolustuskorkeakoulu, Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita nro 5. https://www.doria.fi/handle/10024/182739
 • Kähkönen Tiina, (2022). Employee trust repair in the context of organizational change -identification and measurement of active trust repair practices. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 1009. Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-776-1
 • Kähkönen T. & Vanhala, M. (2023). Antecedent factors of the trust-repair practices, FINT WORKSHOP 2023, 12th FINT Workshop & Doctoral Collogium, June 14-17th, 2023
 • Kähkönen T. (2023). Maavoimien esikunnan työtiimien luottamuskokemuksia covid-19 etätyön aikana. Hallinnon tutkimus, 42(2), 270-278. https://doi.org/10.37450/ht.122393
 • Kähkönen T. (2023). Remote work during the COVID-19 pandemic: Identification of working life impacts, employees' data protection abilities, and trust outcomes. Journal of Organizational Change Management. https://doi.org/10.1108/JOCM-06-2022-0179
 • Kähkönen T., Vanhala, M. & Blomqvist, K. (2023). Employee trust-repair practices: scale development and validation. Journal of Advances in Management Research. https://doi.org/10.1108/JAMR-08-2021-0294