TRUST TOOLS® Työtyytyväisyyskysely

Henkilöstön työtyytyväisyys ja hyvä työilmapiiri on työyhteisön tehokkaan toiminnan perusedellytyksiä ja kehittämiskohteina myös työnantajan lakisääteistä toimintaa työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Työtyytyväisyyskysely toimii johtamisen apuvälineenä tunnistaen työyhteisön vahvuus- ja kehittämisalueet. Tulosten tarkastelu tehdään pääsääntöisesti seuraavien summamuuttujien avulla: 1) Työmotivaatio, 2) Jaksaminen, 3) Työmäärä ja työn jakautuminen, 4) Oma työtehtävä, 5) Tieto tulostavoitteista, 6) Lähijohtaja, 7) Sisäinen tiedonvälitys, 8) Työvälineet ja -tilat 9) Työn imu, ja 10) Yhteishenki. Näistä organisaatiolle selviää nopeasti ja helposti yrityksen vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Palvelukuvaus:

  • Edellä kuvattu kyselytutkimus sisältäen kaksi muistutusviestiä
  • Nimetty yhteyshenkilö
  • Sähköpostituki
  • Selkeät graafiset raportit tuloksista, joita voi hyödyntää johtamisen tukena. 

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Kysely sisältää 25 kysymyskohtaa sisältävän patteriston sekä taustakysymyksinä vastaajan iän, sukupuolen ja työroolin organisaatiossa. Lisäksi on mahdollista lisätä organisaatiokohtaisesti yksikkötieto (osasto/sektori tms.). Peruskyselyn hinta on sama kaikenkokoisille yrityksille.

Olemme tilaamisen jälkeen aina yhteydessä asiakkaaseen ennen varsinaisen sopimuksen syntymistä. 

Kysely on mahdollista tilata räätälöitynä, jolloin mahdolliset laajemmat taustakysymykset sovitaan erikseen tilaajaorganisaation yhteyshenkilön kanssa. Pyydä tarjous!

500,00 €