TRUST TOOLS® Työtyytyväisyyskysely henkilöstön määrä > 25 < 50

Henkilöstön työtyytyväisyys ja hyvä työilmapiiri on työyhteisön tehokkaan toiminnan perusedellytyksiä ja kehittämiskohteina myös työnantajan lakisääteistä toimintaa työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi. Työtyytyväisyyskysely toimii johtamisen apuvälineenä ja auttaa johtajia ja esihenkilöitä tunnistamaan työilmapiirin vahvuus- ja kehittämisalueet sekä määrittämään näiden perusteella tarvittavat parantamistoimenpiteet. 

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Tulosten tarkastelu tehdään pääsääntöisesti summamuuttujien avulla. Niistä organisaatiolle selviää nopeasti ja helposti yrityksen vahvuudet ja kehittämiskohteet.

400,00 €