TRUST TOOLS® Kysely luottamuksen rakentamisen valmiuksista

TRUST TOOLS® Luottamusvalmiudet-kysely sisältää koko henkilöstölle tarkoitetun kyselytutkimuksen, jolla selvitetään työntekijöiden (ml. johtajat) kokemukset muiden työntekijöiden ja johtajien valmiuksista rakentaa organisaation luottamusta. Tuloksia tarkastellaan seuraavien summamuuttujien avulla: 1) Avoin tiedon jakaminen, 2) Vahvat johtamistoimet, 3) Hyväntahtoinen henkilöstöpolitiikka, 4) Pahoittelukyky, 5) Rakentava käyttäytyminen, 6) Emotionaalinen tuki, ja 7) Johtamisen tuki. Näiden avulla organisaation on helppo havaita omat vahvuutensa sekä kehittämiskohteet.

Palvelukuvaus:

  • Edellä kuvattu kyselytutkimus sisältäen kaksi muistutusviestiä
  • Nimetty yhteyshenkilö
  • Sähköpostituki
  • Selkeät graafiset raportit tuloksista, joita voi hyödyntää johtamisen ja organisaation sisäisen luottamuksen rakentamisen tukena. 

Peruskyselyn hinta on sama kaikenkokoisille yrityksille. Kysely sisältää kyselyosiot sekä taustakysymyksinä vastaajan iän, sukupuolen ja työroolin organisaatiossa. Lisäksi on mahdollista lisätä organisaatiokohtaisesti yksikkötieto (osasto/sektori tms.). 

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Olemme tilaamisen jälkeen aina yhteydessä asiakkaaseen ennen varsinaisen sopimuksen syntymistä. 

Kysely on mahdollista tilata räätälöitynä, jolloin mahdolliset laajemmat taustakysymykset sovitaan erikseen tilaajaorganisaation yhteyshenkilön kanssa. Pyydä tarjous!

500,00 €