TRUST TOOLS® Luottamuskysely henkilöstön määrä < 25

TRUST TOOLS® Luottamuskysely sisältää kattavan kyselytutkimuksen koko henkilöstölle, jolla selvitetään kokonaisvaltaisesti organisaation luottamustasot 1) työntekijöiden välillä, 2) työtiimien välillä, 3) työntekijöiden luottamustasot lähijohtajia/tiimijohtajia sekä 4) linjajohtoa kohtaan, sekä 5) lähijohtajien ja linjajohdon luottamustasot työntekijöitä kohtaan. Lisäksi kysely sisältää työntekijöiden itsearviointi osuudet sekä työntekijöiden odotukset ja kokemukset muiden työntekijöiden, lähijohtajien/linjajohtajien/oganisaation soveltamista luottamusta säilyttävistä, rakentavista ja korjaavista käytännöistä. Palvelu sisältää myös tulosten analysoinnin ja arvioinnin organisaation erityisistä vahvuuksista sekä ehdotukset kehittämiskohteista.

Palvelukuvaus:

  • Edellä kuvattu kyselytutkimus sisältäen kaksi muistutusviestiä
  • Nimetty yhteyshenkilö
  • Sähköpostituki
  • Selkeät raportit tuloksista, joita voit hyödyntää henkilöstöjohtamisen ja organisaation sisäisen luottamuksen rakentamisen tukena. Saat selkeän tilannekatsauksen henkilöstösi luottamustasoista ja arvokkaan palautteen siitä, miten luottamuksen rakentaminen yrityksessäsi on sujunut.
  • Analyysin, joka sisältää selkokieliset suositukset tulosten perusteella esiin nousevista kehittämiskohteista. 
250,00 €