TRUST TOOLS® Kysely etätyövalmiuksista

Tässä henkilöstökyselyssä kartoitetaan työntekijöiden kokemukset omista etätyövalmiuksistaan sekä työntekijöiden kokemukset etätyöohjeistuksen, etätyön johtamiskoulutuksen sekä työntekijöiltä kerätyn etätyöpalautteen riittävyydestä. Tulosten tarkastelu tehdään pääsääntöisesti seuraavien summamuuttujien avulla: 1) Tehtävänkuva, 2) Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, 3) Tuottavuus, 4) Kestävä kehitys, 5) Luottamus, 6) Etätyön ohjeistus, 7) Etätyön johtamiskoulutus, ja 8) Työntekijäpalautteet. Näistä organisaatiolle selviää nopeasti ja helposti yrityksen etätyövalmiuksien tila (vahvuudet/kehittämiskohteet).

Palvelukuvaus:

  • Edellä kuvattu kyselytutkimus sisältäen kaksi muistutusviestiä
  • Nimetty yhteyshenkilö
  • Sähköpostituki
  • Selkeät graafiset raportit tuloksista, joita voi hyödyntää johtamisen tukena. 

Kyselyyn voi vastata suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. 

Kysely sisältää 14 kysymyskohtaa sisältävän patteriston sekä taustakysymyksinä vastaajan iän, sukupuolen ja työroolin organisaatiossa. Lisäksi on mahdollista lisätä organisaatiokohtaisesti yksikkötieto (osasto/sektori tms.). Peruskyselyn hinta on sama kaikenkokoisille yrityksille.

Olemme tilaamisen jälkeen aina yhteydessä asiakkaaseen ennen varsinaisen sopimuksen syntymistä.

Kysely on mahdollista tilata räätälöitynä laajemmilla taustakysymyksillä, jotka sovitaan erikseen tilaajaorganisaation yhteyshenkilön kanssa. Pyydä tarjous!

500,00 €